תקנון שימוש באתר

תקנון/הסכם שירות תנאי שימוש באתר ובמוצרים המשווקים ע”י סים קול sim call

התנאים בהסכם זה חלים על המידע המתפרסם, השירותים והמוצרים המשווקים באתר.
בנוסף לכך חלים תנאים נוספים ייחודיים לכל פריט או שירות המשווקים ע”י סים קול sim call באמצעות גישה לאתר האינטרנט של  סים קול sim call בכתובת www.simcall.co.il.
השימוש באתר ו/או , בשירותים, במוצרים ובמידע הכלולים בו, כולל בקישורים אל אתרי אינטרנט אחרים ושונים, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן . התנאים המפורטים יהיו כפופים לשינויים מידי פעם ותנאי השימוש במוצרים ובשירותים יפורסמו באתר.

נכונות המידע

סים קול sim call עושה הכל כדי שהמידע המפורסם באתר יהיה עדכני נכון ומדויק. יחד עם זאת חלק מה מידע המפורסם מתבסס על אתרי הספר בחו”ל, ולכן סים קול sim call אינה יכולה להיות בטוחה בנכונות המידע בכל רגע נתון. יחד עם זאת. במידה ויתגלה אי-דיוק כלשהו במידע המתפרס  באתר, נודה על הודעה על כך כדי שנוכל לתקן. שימוש בלתי הולם בתוכן האתר והמוצרים המוצעים למכירה בו אסורים בהחלט. המשתמש באתר בשירות ובמוצרים המשווקים בו,  מתחייב שלא להשתמש באתר, במידע בשירות או במוצרים, שימוש שיתכן ויראה ויתפרש כשימוש כבלתי חוקי, שקרי, אסור, עוין, מזיק לזולת ולסביבה, מאיים באופן כלשהו וכל שימוש אחר הנוגד את החוק באופן כלשהו. המשתמש באתר או במידע או במוצרים, אחראי באופן בלעדי לתכנים או  לכל נתונים או מסרים אחר הנמסרים באמצעותו.

הקניין הרוחני

כרטיס הסים הבינלאומי והאמריקאי ושירותו הינם סימן מסחרי של החברה. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גראפיים, תמונות, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו – שמורות ל סים קול sim call . אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ”ל או כל חלק מהנ”ל ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, כל התמונות והגראפיקה באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

תחום האחריות

סים קול sim call איננה אחראית לתוכנו, מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. סים קול sim call שומרת על הזכות להגביל ו/או לשנות ו/או להפסיק פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם של הלקוחות וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור. החברה מספקת את השירות והמוצרים המוצגים באתר. המשתמש פוטר בזאת את סים קול sim call מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנחנו לא מתחייבים לכך שהאתר, השירות והמוצרים יהיו פעילים באופן רציף ובכך אנו לא מתחייבים ששירותינו יהיה רציף או חופשי מכל תקלה.עם זאת סים קול sim call תעשה את כל המאמצים לפתור את התקלה במהירות האפשרית ובמקצועיות. סים קול sim call שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות על כרטיסי הסים שאנו משווקים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. יובהר בזאת כי הפעלת ומתן שירותי התקשורת בחו”ל. שיחות סלולריות וגלישה סלולרית הן באחריות החברה המקומית המפעילה את השרות במדינה בעולם.  סים קול sim call
אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתקלות בקליטה, של ניתוקים או של קריסה מוחלטת של ספק התקשורת אשר לא תאפשר שימוש במוצר. יחד עם זאת יעשו מאמצים לפתור בעיות ותקלות פתירות ולפתור אותן מהר ככל האפשר תוך הבנה שהתלות בספק התקשורת המקומי היא תלות מוחלטת.

אבטחת האתר

סים קול sim call משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבים המארחים את האתר או למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר ו/או מחשבי החברה ו/או לשבש את פעולתם, ולרבות למאגרי הנתונים של סים קול sim call או לסייע בפעולות כאמור. סים קול sim call תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה ו/או שיבוש כאמור לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו”ב.

חיובים על שירותים ומוצרים הנמכרים באתר

החיובים הנעשים באתר יבוצעו במטבע שקלי ו/או דולרי. ערך הדולר יהיה לפי שער שמחייבת חברת האשראי ביום החיוב.

מדיניות ביטולים והחזרות

כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה באתר www.simcall.co.il  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים).

תנאי החזר וזיכוי לרכישות און-ליין

ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר כל עוד המוצר שלם ולא נעשה בו שימוש ראשוני. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ולא לאחר קבלת המספרים. אנחנו מתחייבים לביצוע הזיכוי – שבעה ימי עבודה מיום קבלת הבקשה וזאת בתנאי שכל הגורמים מסכימים ובתנאי שפעולה זאת מתאפשרת מול חברות האשראי. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

תוצאות הביטול עקב פגם

במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם. אם המשתמש קיבל את המוצר,יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש. תוצאות הביטול שלא עקב פגם. במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 15% ממחיר המוצר כדמי תפעול. אם המשתמש קיבל את המוצר,יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש. הלקוחות יחוייבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות/חברה לחברת השילוח.

יובהר ויודגש

ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות/חברה באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. [האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן] הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. הסמכות לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית משפט מוסמך במדינת ישראל בלבד.